Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023

" Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΞΗΜΕΡΩΝΕΙ " - ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΑ 6ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

 



1.    Να δημιουργήσετε στα νέα ελληνικά σύνθετες λέξεις με α ή β συνθετικό τη λέξη μουσική .

2. α) Να εντοπίσετε στο κείμενο  πέντε λέξεις που χρησιμοποιούνται έως και σήμερα είτε  αυτούσιες  είτε με διαφορές. 


   β) Να επιλέξετε δύο από αυτές και να δημιουργήσετε από δύο προτάσεις.


3.  Ποια  είναι η σημασία στα νέα ελληνικά των παρακάτω φράσεων από τα αρχαία ελληνικά με β’ Αόριστο  ;

•    ἀρχῆς γενομένης :
•    διέλαθε τῆς προσοχῆς :
•    ἥμαρτον :
•    οὐκ ἂν λάβοις παρά τοῦ μή ἒχοντος :



Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου