Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023

" Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΞΗΜΕΡΩΝΕΙ " - ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΑ 6ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

 1.    Να δημιουργήσετε στα νέα ελληνικά σύνθετες λέξεις με α ή β συνθετικό τη λέξη μουσική .

2. α) Να εντοπίσετε στο κείμενο  πέντε λέξεις που χρησιμοποιούνται έως και σήμερα είτε  αυτούσιες  είτε με διαφορές. 


   β) Να επιλέξετε δύο από αυτές και να δημιουργήσετε από δύο προτάσεις.


3.  Ποια  είναι η σημασία στα νέα ελληνικά των παρακάτω φράσεων από τα αρχαία ελληνικά με β’ Αόριστο  ;

•    ἀρχῆς γενομένης :
•    διέλαθε τῆς προσοχῆς :
•    ἥμαρτον :
•    οὐκ ἂν λάβοις παρά τοῦ μή ἒχοντος :Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2023

" ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ " - ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΑ 4ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

 

 


 

1. Για καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις της νέας ελληνικής να βρείτε μέσα στο   κείμενο μία λέξη που να ανήκει στην ίδια οικογένεια ετυμολογικά, όπως στο παράδειγμα :

 

 

επάρκεια - ἐξαρκέσειεν

 

όραση

ανυπόμονος

διάλειμμα

λεξικό

λήψη

άνεργος

πεποίθηση

αποικία

 

2. Σκεφτείτε για τις λέξεις πόλεμος και ειρήνη παράγωγες και σύνθετες λέξεις και κατατάξτε τες σε έναν πίνακα σαν τον παρακάτω:


                        Πόλεμος                                         Ειρήνη

        Παράγωγα         Σύνθετα            Παράγωγα          Σύνθετα
        πολεμικός         φιλοπόλεμος        ειρηνιστής          ειρηνοποιός

 

 

 

  3. Ποια  είναι η σημασία στα νέα ελληνικά των παρακάτω φράσεων με Ευκτική ;

•    Θεός φυλάξοι ! :
•   
Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον  :
•   
Εἴθε σὺ φίλος ἡμῖν γένοιο :

 


Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2022

" ΘΥΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ " - ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΑ 2ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ


 1.    εὐδαιμονεστάτους, ἐπιτρέψαντες, ἀναμείναντες, ἀθάνατοι : αφού αλλάξετε το α’ συνθετικό στις παραπάνω λέξεις, να δημιουργήσετε νέες σύνθετες στα νέα ελληνικά (2 σύνθετες για κάθε λέξη).


2.     Να δημιουργήσετε στα νέα ελληνικά σύνθετες λέξεις με α ή β συνθετικό τη λέξη : πόλεμος .


3.    Να συμπληρώστε τις ακόλουθες προτάσεις με τα μονολεκτικά παραθετικά των επιθέτων της παρένθεσης. Στη συνέχεια να τα συγκρίνετε με τα αντίστοιχα παραθετικά των αρχαίων ελληνικών. Τι παρατηρείτε;

•    Δεν υπάρχει  ………………. καθήκον από την υπεράσπιση της πατρίδας (ιερός).
•    Η απόφαση αυτή ήταν …………………….. από την προηγούμενη                                                                           (δίκαιος).
•    Πρόκειται για έναν   ………………………. άνθρωπο (σεμνός).
•    Η μετάφρασή μου είναι  ……………………(ακριβής) από τη δική σου.4.    Να χρησιμοποιήσετε σε προτάσεις  στα νέα ελληνικά τα ακόλουθα παραθετικά των αρχαίων που επιβιώνουν έως σήμερα : άριστος, μέγιστος, πλέον.5.    Ποια  είναι η σημασία στα νέα ελληνικά των παρακάτω φράσεων ;

•    Το μη χείρον βέλτιστον :
•    Τα μάλα :
•    Ως επί το πλειστον :
 
 

(από το ιστολόγιο του Γυμνασίου Καπνοχωρίου , επιμέλεια : Στογιάννη Ευαγγελία)

Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022

"Η ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΤΡΟΙΑΣ" - ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΑ 1ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

      
      1.  Να εντοπίσετε στο κείμενο  πέντε λέξεις που χρησιμοποιούνται έως και σήμερα είτε αυτούσιες  είτε με διαφορές.
 
 
 

           2.  α) Για καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις του κειμένου να βρείτε δύο ομόρριζες  λέξεις στα νέα ελληνικά β) να επιλέξετε τρεις από τις λέξεις που δημιουργήσατε και να σχηματίσετε μ΄αυτές από μία πρόταση :

                ἀπέδοντο, ἐγίγνωσκον, καταφανὲς


 

     3. Για καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις της νέας ελληνικής να βρείτε μέσα στο    κείμενο μία λέξη που να ανήκει στην ίδια οικογένεια ετυμολογικά, όπως στο παράδειγμα :

 

απάνθρωπος - ἀνθρώποις

 

συνοικισμός

απουσία

μείγμα

συσκευασία

ανάγνωση

άβουλος

παραδοχή

αφανής

 

 

Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022

ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΩ … ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

 


Ø   Ξαναδιαβάζω στο σπίτι το κείμενο που διδάχτηκα στην τάξη και προσπαθώ να το κατανοήσω.  Ιδιαίτερα προσέχω τον τίτλο του και πώς αυτός συνδέεται με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το κείμενο.

 

Ø   Φέρνω στο μυαλό μου όσα συζητήθηκαν στην τάξη. Γι΄αυτό είναι απαραίτητο να κρατώ σημειώσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

 

Ø   Έχω κατανοήσει το κείμενο όταν μπορώ να το διηγηθώ με συντομία σε κάποιον που δεν το έχει διαβάσει.

 

Μπορώ δηλαδή να πω :

 

§  Τι, πού, πότε και γιατί έγινε κάτι;

§  Ποιοι παίρνουν μέρος στην ιστορία  (οι ήρωες) ;

§  Τι προσπαθεί ο συγγραφέας να μας πει με το κείμενό του ;

§  Έχει κάποια σχέση με τις δικές μου εμπειρίες – βιώματα ;

§  Τι θα θυμάμαι από το κείμενο ;

 

Ø  Επίσης πρέπει να μπορώ :

 

§  Να κάνω την περίληψή του, να το χωρίζω σε ενότητες και να βάζω πλαγιότιτλους.

§  Να σχολιάζω συγκεκριμένες φράσεις.

§  Να εντοπίζω τα σχήματα λόγου (παρομοιώσεις, μεταφορές, κ.λπ.).

§  Να γράφω τους χαρακτηρισμούς και τα συναισθήματα των ηρώων.

§  Να ξέρω για την αφήγηση, τον αφηγητή και τους αφηγηματικούς τρόπους.

§  Να σχολιάζω τη γλώσσα και το ύφος του κειμένου.


Για τις γραπτές εργασίες στο σπίτι :

 

Ø  Διαβάζω καλά την εργασία – ερώτηση. Ποτέ δεν ξεκινώ να απαντήσω, αν δεν έχω κατανοήσει αυτό που μου ζητάει.

Ø  Οι ερωτήσεις  στα Κείμενα  χρειάζονται ανάπτυξη και δεν τις απαντούμε σε δυο – τρεις σειρές. Αναπτύσσουμε τις σκέψεις μας δημιουργώντας σωστές παραγράφους, ώστε να καλύψουμε όλες τις πλευρές της ερώτησης.

Ø  Προσέχω λοιπόν όχι μόνο τι θα γράψω, αλλά και πώς θα το γράψω, δηλαδή το λεξιλόγιο, τη σύνταξη, τη στίξη.

Ø  Αν δυσκολεύομαι και ζητήσω βοήθεια από άλλους ή σχολικά βοηθήματα, φροντίζω αυτό που τελικά θα γράψω να είναι δικό μου δημιούργημα, όσο απλό κι αν είναι.

 

Καλή μελέτη !