Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2017

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ - ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΦΩΝΗΣ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΕΝΟΤΗΤΑ 9η)

1. Να σχηματίσετε τους τύπους του παρακειμένου και του υπερσυντέλικου των παρακάτω ρημάτων στο πρόσωπο και στον αριθμό που σας ζητείται.

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ                                      ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ

παιδεύω β΄ ενικό:                 ……………………..                                      ………………………

κωλύω β΄ πληθυντικό:           …………………….                                      ………………………

ἁλιεύω α΄ πληθυντικό:           …………………….                                      ………………………

στρατεύω γ΄ πληθυντικό:       …………………….                                      ………………………

σκευάζω α΄ ενικό:                 ……………………..                                      ………………………

θαυμάζω β΄ ενικό:                 ……………………..                                      ………………………

τρίβω γ΄ πληθυντικό:             ……………………..                                     ………………………

διώκω γ΄ ενικό:                     ……………………..                                      ………………………

ῥίπτω α΄ πληθυντικό:             …………………….                                       ………………………

ἐλπίζω β΄ πληθυντικό:            …………………….                                       ………………………2. Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων τοποθετώντας τα ρήματα των παρενθέσεων στο κατάλληλο πρόσωπο και αριθμό του παρακειμένου ή του υπερσυντέλικου.


α. Ἐγὼ ………………………………. (συμβουλεύω, παρακείμενος) ὑμῖν τὰ καλὰ πράττειν, ὑμεῖς δέ μοι (=σε μενα) οὐ …………………………….. (πιστεύω, παρακείμενος).

β. Ἡ πίστις σου ………………………. σε (σῴζω, παρακείμενος).

γ. Δαρεῖος ……………………………… (βασιλεύω, υπερσυντέλικος) τῶν Περσῶν κατὰ τούτους τοὺς χρόνους.

δ. Οἱ ἱππεῖς τῶν Βοιωτῶν ……….......................... (διώκω, υπερσυντέλικος) τὸ πεζικὸν τῶν Ἀθηναίων πόρρω (=μακριά) τῆς πόλεως.

ε. Εἰ μὴ ἡμεῖς …………………………………… (κωλύω, υπερσυντέλικος) τοὺς πολεμίους, οὐκ ἂν ὑμεῖς ἦτε ἔτι (=ακόμα) σώοι.


3. Να μεταφέρετε το ζητούμενο πρόσωπο στον παρακείμενο και στον υπερσυντέλικο.


ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ

σύ
τάττω


γράφω


φυλάττω


κρύπτωοὗτοι
ῥίπτω


θύω


ὁρίζω


ὑμεῖς
ἁλιεύω


διανύω4. Να αναγνωρίσετε τον χρόνο, τον αριθμό και το πρόσωπο των παρακάτω ρημάτων και να αναφέρετε τη μορφή τους στο α΄ πρόσωπο του ενεστώτα.


Α΄ ΟΜΑΔΑ                           Β΄ ΟΜΑΔΑ                                        Γ΄ ΟΜΑΔΑ


γέγραφας                              ἐστρατεύκασι                                   ἠθροίκαμεν

ἐτεθεραπεύκετε                     ἐσκευάκετε                                      ἠγγέλκει

συμβεβουλεύκαμεν                ρῥίφει                                            ὡρίκεσαν5. Να αναγνωρίσετε στις προτάσεις που ακολουθούν τον παρακείμενο και τον υπερσυντέλικο ενεργητικής φωνής και να βρεις το ρήμα από το οποίο προέρχονται:


α. Πάντας πεπαίδευκεν Ὅμηρος, ὁ τοῦ Τρῳικοῦ ἔργου ὑμνητής.

β. Ἀθηναῖοι τὰς σπονδὰς λελύκασι καὶ τοὺς συμμάχους βλάπτουσι.

γ. Ἱππεῖς τῶν Βοιωτῶν τὰ ἱερὰ διεῤῥίφεσαν καὶ τοὺς στρατιώτας ἐδεδιώχεσαν.

δ. Δαρεῖος ὁ βασιλεὺς ἐβεβασιλεύκει τῶν Περσῶν χρόνους πολλούς.

ε. Ἐπεὶ ταῦτα πεπράχατε, τοὺς θεοὺς πολεμίους ἕξετε.

στ. Οἱ τριακόσιοι πεφυλάχασι τὴν εἰσβολήν.

ζ. Δαρεῖος, ὁ τῶν Περσῶν βασιλεύς, τοῖς Ἕλλησιν ἐπεβεβουλεύκει.6. Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων τοποθετώντας τα ρήματα των παρενθέσεων στους κατάλληλους τύπους του παρακειμένου της ενεργητικής φωνής.


α) Οἱ Θηβαῖοι καὶ δένδρα ………………(κόπτω) και οἰκίας ……………… (κατακαίω).

β) Λέγουσιν ὅτι ταῦτα Δέξιππος ……………….. (πράττω).

γ) Τοῖς μὲν Ἀθηναίοις Σόλων τοὺς νόμους ……………….. (γράφω), τοῖς δὲ Σπαρτιάταις Λυκοῦργος.

δ) Οἱ νέοι ………………………. (θαυμάζω) τοὺς γονέας αὑτῶν.

ε) Λέγουσιν ὅτι οἱ πολέμιοι χρήματα καὶ πρόβατα ……………….. (διαρπάζω).

στ) Οἱ Ἀθηναῖοι ………………….. (τειχίζω) τὰς πόλεις λίθοις καὶ ξύλοις.

ζ) Πάντες οἱ ἄνθρωποι ………………….. (θύω) τοῖς θεοῖς.

η) Πάντες ἡμεῖς …………………. (χορεύω) ἐν τοῖς Διονυσίοις.

θ) Οἱ ἱππεῖς τῶν Βοιωτῶν τὰ ἐπὶ τοῦ βωμοῦ ἱερὰ ………………… (διαῤῥίπτω) καὶ τοὺς τοῦ Ἀγησιλάου στρατιώτας ………………… (διώκω).

Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2017

"ΑΝΥΠΕΡΒΛΗΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ" : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΕΝΟΤΗΤΑ 9η
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ :

Επειδή βλέπω, Νικοκλή, ότι εσύ τιμάς τον τάφο του πατέρα σου όχι μόνο με το πλήθος και τη λαμπρότητα των προσφορών σου, αλλά και με χορούς και με μουσικούς και αθλητικούς αγώνες, θεώρησα ότι ο Ευαγόρας χαίρεται που βλέπει τη φροντίδα για τον εαυτό του και τη μεγαλοπρέπεια των προσφορών σου προς αυτόν, αν αντιλαμβάνονται κάτι οι νεκροί για όσα γίνονται εδώ .Και θα όφειλε πολύ μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη, αν κάποιος μπορούσε να μιλήσει αντάξια για τις αρχές της ζωής του και τις ριψοκίνδυνες πράξεις του· διότι θα διαπιστώσουμε ότι κάνουν τα πάντα οι φιλόδοξοι και μεγαλόψυχοι άντρες φροντίζοντας πώς θα αφήσουν πίσω τους αθάνατη την υστεροφημία τους. Και ποιος δε θα στενοχωριόταν, όταν έβλεπε ότι υμνούνται αυτοί που έζησαν τον καιρό των Τρωικών, ενώ για τον εαυτό του γνωρίζει εκ των προτέρων ότι ποτέ δε θα κριθεί άξιος για τέτοιου είδους επαίνους, κι αν ακόμα ξεπεράσει τις αρετές εκείνων; Και αιτία γι’ αυτά είναι ο φθόνος γιατί τόσο μικρόψυχοι είναι μερικοί από τη φύση τους, ώστε με μεγαλύτερη ευχαρίστηση θα άκουγαν να επαινούνται εκείνοι, τους οποίους δε γνωρίζουν αν έχουν υπάρξει, παρὰ αυτοί από τους οποίους συμβαίνει να έχουν ευεργετηθεί οι ίδιοι.

 Ἰσοκράτης, Εὐαγόρας 1-6 (διασκευή)

Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2017

" Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ" : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΕΝΟΤΗΤΑ 9η

 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ :

Στο δρόμο προς την Ολυμπία υπάρχει ένα απότομο βουνό με ψηλούς βράχους που λέγεται Τυπαίο. Σ’ αυτό υπάρχει νόμος στους Ηλείους να πετούν τις γυναίκες, αν συλληφθούν να έχουν έρθει στους Ολυμπιακούς αγώνες ή να έχουν περάσει τον Αλφειό κατά τις απαγορευμένες γι’ αυτές μέρες. Ούτε και λένε ότι πιάστηκε καμιά, παρά μόνο η Καλλιπάτειρα, η οποία ονομάζεται από μερικούς και Φερενίκη.
Αυτή, επειδή είχε πεθάνει νωρίτερα ο σύζυγός της, αφού μεταμφιέστηκε σε άνδρα γυμναστή, έφερε το γιο της στην Ολυμπία, για να γυμναστεί. Αφού ο Πεισίροδος νίκησε, η Καλλιιπάτειρα, καθώς πηδούσε το φράχτη με τον οποίο έχουν περιορισμένους τους γυμναστές, γυμνώθηκε.
Αν και αποκαλύφθηκε ότι ήταν γυναίκα, την άφησαν ατιμώρητη, αποδίδοντας σεβασμό στον πατέρα και στα αδέρφια και στο γιο της – γιατί όλοι αυτοί είχαν νικήσει στους Ολυμπιακούς αγώνες – έκαναν όμως κανονισμό για το μέλλον για τους γυμναστές να αγωνίζονται γυμνοί.
                             Δείτε φύλλα εργασίας για την ενότητα : εδώ


Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017

"ΑΝΗΡ ΝΑΥΑΓΟΣ" : ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΑΙΣΩΠΟΥ - ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΕΝΟΤΗΤΑ 8η)
Ἀνὴρ πλούσιος Ἀθηναῖος μεθ' ἑτέρων τινῶν ἔπλει. Καὶ δὴ χειμῶνος σφοδροῦ γενομένου καὶ τῆς νηὸς περιτραπείσης οἱ μὲν λοιποὶ πάντες διενήχοντο, ὁ δὲ Ἀθηναῖος παρ' ἕκαστα τὴν Ἀθηνᾶν ἐπικαλούμενος μυρία ἐπηγγέλλετο, εἰ περισωθείη. Εἷς δέ τις τῶν συννεναυαγηκότων παρανηχόμενος ἔφη πρὸς αὐτόν· σὺν Ἀθηνᾷ καὶ χεῖρα κίνει.


ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ :

Ένας πλούσιος Αθηναίος ταξίδευε μαζί με άλλους με πλοίο. Εξαιτίας μιας σφοδρής καταιγίδας το πλοίο αναποδογύρισε. Τότε όλοι οι άλλοι αγωνίζονταν κολυμπώντας να σωθούν, ενώ ο  Αθηναίος επικαλούνταν την θεά Αθηνά και της έταζε χίλια δυό να της θυσιάσει, αν σωθεί. Ένας άλλος ναυαγός του φώναξε: καλά κάνεις και προσεύχεσαι, αλλά μαζί με την Αθηνά κούνα κι εσύ τα χέρια σου!Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ :

 Ἀτὰρ οὖν καὶ ἡμᾶς μετὰ τῆς τῶν θεῶν παρακλήσεως χρὴ καὶ αὐτούς τι ὑπὲρ αὑτῶν λογιζομένους δρᾶν. Ὅτι ἀγαπητόν ἐστι καὶ ἐνεργοῦντας θεῶν εὐνοίας τυγχάνειν ἢ ἑαυτῶν ἀμελοῦντας ὑπὸ τῶν δαιμόνων περισώζεσθαι." Τοὺς εἰς συμφορὰς ἐμπίπτοντας χρὴ καὶ αὐτοὺς ὑπὲρ ἑαυτῶν κοπιᾶν καὶ οὕτω τοῦ θεοῦ περὶ βοηθείας δέεσθαι.

Έτσι λοιπόν, κι εμείς μαζί με τις ικεσίες στους θεούς πρέπει να ενεργούμε αν σκεφτόμαστε κάτι για τον εαυτό μας. Γιατί είναι προτιμότερο να ενεργούμε μαζί με την εύνοια των θεών, παρά αδιαφορώντας για τον εαυτό μας να σωνόμαστε από τους θεούς. Αυτοί που βρίσκονται σε συμφορές πρέπει και για τους εαυτούς τους να κοπιάζουν και να ζητούν και τη βοήθεια του θεού.
 
Μύθος του Αισώπου


 Για τα Λεξιλογικά και τη Γραμματική της 8ης ενότητας βλέπε εδώ