Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018

ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΑΛΤΙΝΟΣ : " Η ΚΑΛΗ ΜΕΡΑ ΑΠ΄ ΤΟ ΠΡΩΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ " - ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


  
1. Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζει ο ήρωας πριν ακόμα φύγει για την Αμερική; Eντοπίστε τις σχετικές αναφορές στο κείμενο.

Μονάδες 6

2. α) Να συμπληρώσετε τον ακόλουθο πίνακα για την αφήγηση που διαβάσατε :


  • Τόπος της ιστορίας

  • Χρόνος της ιστορίας

  • Η γλώσσα της αφήγησης

  • Ποιος αφηγείται την ιστορία; Συμμετείχε ο ίδιος στα γεγονότα που εξιστορεί;

  • Σε ποιο  ρηματικό πρόσωπο γίνεται η αφήγηση ;

  • Άλλοι εκφραστικοί τρόποι


   β) Να δώσετε έναν διαφορετικό τίτλο στο απόσπασμα.                                                                           
Μονάδες 6 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ : Επιλέξτε ένα από τα δύο θέματα (περίπου 200 λέξεις).


1. Γράφεις στο ιστολόγιο του σχολείου σου ένα άρθρο για τους μετανάστες της σημερινής εποχής : τους λόγους για τους οποίους έφυγαν από την πατρίδα τους και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να ενταχθούν στη νέα τους πατρίδα.


2. Φαντάσου ότι ταξιδεύεις με την οικογένειά σου για την Αμερική, όπου θα ζήσετε ως μετανάστες. Γράψε στο ημερολόγιό σου μια σελίδα με τα συναισθήματα και τις προσδοκίες σου γι΄αυτή τη μεγάλη αλλαγή στη ζωή σου.

Μονάδες 8

Σάββατο, 14 Απριλίου 2018

" ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ " - ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΕΝΟΤΗΤΑ 6η

                                      
                                                   ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


                                    ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ


Η 5η Δεκεμβρίου είναι ημέρα τιμής για όλους αυτούς που με την προσφορά τους δίνουν νόημα στη λέξη άνθρωπος: τους εθελοντές.
Η έννοια εθελοντισμός είναι αρκετά ευρεία. Ο εθελοντισμός είναι η μη αμειβόμενη και χωρίς επαγγελματική εξέλιξη δραστηριοποίηση των πολιτών που έχει στόχο την ευημερία του συνανθρώπου, της κοινότητας και της κοι­νωνίας γενικότερα.
Συνδυάζει «τον έρωτα του ερασιτέχνη, τη συνέπεια του επαγγελματία, την πειθαρχία του στρατιώτη και την ανιδιοτέλεια του ανώτερου ανθρώπου».
Η συμμετοχή σε μια εθελοντική οργάνωση αποτελεί έκφραση ενεργού συμμετοχής στα κοινά. Προάγει αξίες, όπως την ανι­διοτελή προσφορά και την κοινωνική αλληλεγ­γύη, παρέχει γνώσεις και εμπειρία.
Αποτελεί την κινητήρια δύναμη των Μη Κυ­βερνητικών Οργανώσεων και των συλλόγων. Τον εθελοντισμό τον συναντάμε κυρίως σε σημαντι­κούς τομείς, όπως στο περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την υγεία, τον αθλητισμό, την πολι­τική προστασία, την ανθρωπιστική βοήθεια. Ο εθελοντισμός παρέχει τη δυνατότητα σε άτομα όλων των ηλικιών να προσφέρουν μέσα από ένα ευρύ πλαίσιο δράσεων, προσδίδοντας νέο περιεχόμενο στη ζωή τους.
Στις μέρες μας, η ανάγκη βοήθειας προς το συνάνθρωπό μας αλλά και γε­νικά προς την κοινωνία μας είναι περισσότερο από κάθε άλλη φορά επιτα­κτική. Οι καταστάσεις φυσικών καταστροφών που ζούμε μας αναγκάζουν να είμαστε σε συνεχή εγρήγορση, γιατί απλά είναι κάτι που δεν μπορούμε να προβλέπουμε πότε θα συμβεί.
Τέλος, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ο εθελοντισμός βασίζεται σ’ ένα ξε­κάθαρο πνεύμα συναδελφοσύνης που απορρέει από τις βαθιές ομοιότητες που μας ενώνουν όλους, πέρα από εξωτερικές και περιστασιακές διαφορές, αφού αποτελεί μια αυθεντική στάση ζωής. Δε γνωρίζει γεωγραφικά, θρη­σκευτικά ή πολιτικά σύνορα.
Η εθελοντική προσφορά δεν μπορεί βέβαια να υποκαταστήσει την πολιτεία και τις υποχρεώσεις της, η οποία θα πρέπει να διευκολύνει τον εθελοντισμό και να αναδείξει την επιπρόσθετη αξία του. Εξάλλου ο εθελοντισμός είναι ο δείκτης του πολιτισμού μιας κοινωνίας.

 http://www.emergencyservices.gr/, 2011 (διασκευή)

ΠΗΓΗ :ΕΔΩ

  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ :

1. " Τον εθελοντισμό τον συναντάμε κυρίως σε σημαντι­κούς τομείς, όπως στο περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την υγεία, τον αθλητισμό, την πολι­τική προστασία, την ανθρωπιστική βοήθεια." :

Γράψτε μια παράγραφο με στοιχεία - παραδείγματα εθελοντικής προσφοράς στους παραπάνω τομείς.

 Μονάδες 6

2. α) Γράψτε όσα περισσότερα υπώνυμα μπορείτε για τις υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου : δικαιώματα, πολιτισμός


β) Σας δίνεται η ακόλουθη υποθετική πρόταση : Αν είσαι ενεργό μέλος μιας εθελοντικής ομάδας ...


Σκεφτείτε προτάσεις ως απόδοση για να σχηματίσετε 3 υποθετικούς λόγους.

Μονάδες 4


ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ : (επιλέξτε μία από τις 2 ασκήσεις, περίπου 300 λέξεις)

1. Με αφορμή το κείμενο γράφετε ένα άρθρο στο ιστολόγιο του σχολείου σας, όπου προσπαθείτε με τα κατάλληλα επιχειρήματα να προσελκύσετε τους συμμαθητές σας στην ιδέα του εθελοντισμού.


2. Στο τέλος μιας ημέρας εθελοντικής προσφοράς γράφεις στο ημερολόγιό σου τις εμπειρίες και τα συναισθήματά σου.Μονάδες 10

Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2018

ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ : " ΠΑΣΧΑ Τ' ΑΠΡΙΛΗ" - ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ1. Ποια συναισθήματα είχε ο αφηγητής κάθε φορά που πήγαινε στο χωριό του για το Πάσχα και πού οφείλονται αυτά;
 
Μονάδες 6

 2. α) O αφηγητής έχει κρατήσει στη μνήμη του όλες εκείνες τις εμπειρίες του χωριού του που απολάμβανε μέσω των αισθήσεων. Βρείτε τις οπτικές, ακουστικές, οσφρητικές κ.λπ. εικόνες του κειμένου.

    β) Να δώσετε έναν διαφορετικό τίτλο στο απόσπασμα.
 
 Μονάδες 6


 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ : Επιλέξτε ένα από τα δύο θέματα (περίπου 200 λέξεις).


1. Γράφεις στο ιστολόγιο του σχολείου σου ένα άρθρο για ένα πασχαλινό έθιμο του τόπου σου που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.


2.  Φαντάσου ότι ζεις στο εξωτερικό και επιστρέφεις για Πάσχα στο χωριό σου. Γράψε στο ημερολόγιό σου μια σελίδα με τα συναισθήματα και τις προσδοκίες σου γι΄αυτή την επιστροφή.
 
Μονάδες 8

Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018

ΝΙΚΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ : " Η ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΑΣΤΟΡΑ " - ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Σε ποια σημεία του κειμένου διακρίνετε την αγάπη του αρχιμάστορα για το επάγγελμά του;

Μονάδες 6

 2. α) Να αντιστοιχίσετε τα δεδομένα της στήλης Α’ με τα εκφραστικά μέσα της στήλης Β’ :

 

Στήλη Α’
Στήλη Β’
«Τα αρχοντικά κοιτάζανε στη θάλασσα και στα βουνά της Μικρασίας.»
1. Παρομοίωση
«δύο ειδήσεις πέταγε κάποιος μεγαλόφωνα »
2. Ασύνδετο σχήμα
«μια επιγραφή, φαρδιά πλατιά, με τ’ όνομά του και δίπλα «Εισαγωγαί — Εξαγωγαί»
3. Μεταφορά
«νιώθαμε περήφανοι σαν να ’τανε δικό μας σπίτι»
4. Επανάληψη και αντίθεση
«Γνωρίζαμε τα χούγια της, τη φύση της, πώς την πιάνεις, πώς τη χτυπάς ..., πώς την τοποθετείς και πώς χαντρώνεις.»
5. Εικόνα
«Τα λέγανε έτσι, τα λέγανε αλλιώς.»
6. Προσωποποίηση


                                                                                                 
    β) Να δώσετε έναν διαφορετικό τίτλο στο απόσπασμα.
 
 Μονάδες 6


 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ : Επιλέξτε ένα από τα δύο θέματα (περίπου 200 λέξεις).


1. Γράφεις στο ιστολόγιο του σχολείου σου ένα άρθρο για τα παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται στις μέρες μας και για τους λόγους που οδηγούν στην εξαφάνισή τους.


2.  Φαντάσου ότι είσαι έμπορος και ζεις στη Μυτιλήνη στα τέλη του 19ου αιώνα. Γράψε  ένα διάλογο όπου συζητάς με έναν φίλο σου για τα νέα τεχνολογικά επιτεύγματα (ατμός, νέα μεταφορικά μέσα) και τις αλλαγές που θα επιφέρουν στην εργασία και τη ζωή των ανθρώπων γενικότερα.Μονάδες 8

Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2018

Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2018

Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ : " ΣΤΑ 200 Π.Χ. " - ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΗΓΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ


1. Γιατί οι Λακεδαιμονιοι απουσίαζαν από την πανελλήνια εκστρατεία και πώς σχολιάζει, 130 χρόνια μετά, τη στάση τους αυτή ο ομιλητής;
Μονάδες 6


2.α) Βρείτε τα επίθετα και εξετάστε τη λειτουργία που έχουν  στο ποίημα.

   β) Να σχολιάσετε τον τίτλο του κειμένου. Τι υποδηλώνει ;


Μονάδες 6

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ : Επιλέξτε ένα από τα δύο θέματα

1. Με αφορμή το ποίημα του Καβάφη γράψε ένα άρθρο στο ιστολόγιο του σχολείου σου για την πνευματική κληρονομιά της εκστρατείας του Μ. Αλεξάνδρου στην Ανατολή. (περίπου 200 λέξεις).
 


2. " Για Λακεδαιμονίους να μιλούμε τώρα! » . Φαντάσου πώς θα αντιδρούσε ένας Σπαρτιάτης της αρχαίας εποχής στην κριτική του ποιητή και γράψε τον αντίλογό του, δημιουργώντας μια τελευταία στροφή στο ποίημα.


 Μονάδες 8