Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2019

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΗΓΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΜΕΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΗ θρησκευτική πολιτική του Μ. Κωνσταντίνου
Λίγα ζητήματα προκάλεσαν τόσο ζωηρές συζητήσεις στην ιστορική έρευνα όσο το πρόβλημα των σχέσεων του Κωνσταντίνου με το Χριστιανισμό. Πολλοί πιστεύουν ότι ο Κωνσταντίνος ήταν θρησκευτικά αδιάφορος και ότι υποστήριζε το Χριστιανισμό για καθαρά πολιτικούς λόγους. Άλλοι δέχονται ότι υπήρξε πιστός Χριστιανός και αυτό έπαιξε αποφασιστικό λόγο για την αλλαγή της θρησκευτικής πολιτικής της αυτοκρατορίας. Έχουν προβληθεί πολλά επιχειρήματα και για τις δύο αυτές ερμηνείες. Πραγματικά είναι δυνατό να θεμελιώσει κανείς την άποψη, ότι ο Κωνσταντίνος προσχώρησε στον Χριστιανισμό από πεποίθηση, ενώ άλλα επιχειρήματα επιτρέπουν την υπόθεση ότι έμεινε πιστός στις αρχαίες εθνικές παραδόσεις. Τέλος υπάρχουν ενδείξεις που οδηγούν στο συνδυασμό των δύο αντιφατικών υποθέσεων. Οπωσδήποτε η πολιτική σκοπιμότητα έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στη στάση του Κωνσταντίνου. Είχε γίνει σε όλους φανερό ότι η μεταφορά του κέντρου βάρους της αυτοκρατορίας προς την Ανατολή δεν μπορούσε να συμβιβαστεί με την εχθρική στάση απέναντι στο Χριστιανισμό. Είναι όμως εξίσου βέβαιο ότι ο Κωνσταντίνος είχε πλούσια θρησκευτικά βιώματα στη ζωή του, που σχετίζονται τόσο με το Χριστιανισμό όσο και με τις εθνικές θρησκείες.

G. Ostrogorsky, Ιστορία του Βυζαντινού κράτους, (διασκευή)

ΕΡΩΤΗΣΗ :

Με βάση το παραπάνω παράθεμα και τις ιστορικές σας γνώσεις να παρουσιάσετε σε μια παράγραφο τη στάση του Μ. Κωνσταντίνου απέναντι στο Χριστιανισμό και να την αιτιολογήσετε.ΑΠΑΝΤΗΣΗ :

Το παράθεμα αναφέρεται στην πολιτική που ακολούθησε ο Μ. Κωνσταντίνος απέναντι στους Χριστιανούς. Αρχικά επισημαίνει ότι υπάρχει διαφωνία ανάμεσα στους ιστορικούς για το αν ο Μ. Κωνσταντίνος υποστήριζε το Χριστιανισμό λόγω της πίστης του ή για πολιτικούς λόγους. Η ειδωλολατρική θρησκεία ήταν ακόμη πολύ ισχυρή και ο Κωνσταντίνος ως αυτοκράτορας δε μπορούσε να έρθει εύκολα σε σύγκρουση με τους υποστηρικτές της. Γνωρίζουμε ότι βασίστηκε στους Χριστιανούς, που ήταν το δυναμικότερο  τμήμα του πληθυσμού στην Ανατολή και σίγουρα επηρεάστηκε από τη μητέρα του, την Αγία Ελένη. Το διάταγμα  των Μεδιολάνων που καθιέρωνε την ανεξιθρησκία και τα χριστιανικά σύμβολα που υιοθέτησε (π.χ. Χριστόγραμμα) δείχνουν ότι τελικά υποστήριξε το Χριστιανισμό και γι’ αυτό άλλωστε ανακηρύχθηκε και Άγιος.

Γενικά για την επεξεργασία πηγών ΕΔΩ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...