Κυριακή, 14 Οκτωβρίου 2018

Γ. ΙΩΑΝΝΟΥ : " ΝΑ' ΣΑΙ ΚΑΛΑ ΔΑΣΚΑΛΕ " - ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ1. Στο κείμενο παρουσιάζονται δύο αντίθετα μοντέλα διδασκαλίας. Να βρείτε τα αντίστοιχα χωρία και να συγκρίνετε έπειτα τις δύο αυτές μεθόδους διδασκαλίας.
Μονάδες 6


                                                                               
2α) Ποιος είναι ο αφηγητής και σε ποιο πρόσωπο γίνεται η αφήγηση ;

 β) Να εντοπίσετε στο κείμενο δύο παρομοιώσεις που αναφέρονται στην  παράδοση και τους κινδύνους που την απειλούν και να τις σχολιάσετε.
 
 Μονάδες 6

 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ : Επιλέξτε ένα από τα δύο θέματα (περίπου 200 λέξεις).


1. Γράφεις στο ιστολόγιο του σχολείου σου ένα άρθρο για το λαϊκό πολιτισμό και τον τρόπο που τον αντιμετωπίζουν τα σημερινά παιδιά.


2. Φαντάσου ότι είσαι ένας από τους άλλους καθηγητές του σχολείου και συζητάς με έναν συνάδελφό σου για τις διδακτικές μεθόδους του δασκάλου. Γράψε τον μεταξύ σας διάλογο.
 
Μονάδες 8Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...