Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2016

ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΙΚΙΑΚΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΙΣΤΟΡΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΕΝΟΤΗΤΑ 15η

Τι σημαίνουν οι όροι «Ιμπεριαλισμός» και «Αποικιοκρατία»

 • Ιμπεριαλισμός = η πολιτική των ισχυρών κρατών με στόχο την εκμετάλλευση των αδύναμων και την απόκτηση περισσότερης δύναμης.
 • Αποικιοκρατία = η αναζήτηση και κατάκτηση από τα ισχυρά ευρωπαϊκά κράτη εδαφών εκτός Ευρώπης για εκμετάλλευση.
Ποια ήταν τα κύρια αίτια της αποικιοκρατίας;
 • Η ανάγκη των εκβιομηχανισμένων κρατών της Ευρώπης για εύρεση νέων αγορών για τα βιομηχανικά προϊόντα τους, πρώτων υλών, καυσίμων, νέων περιοχών για επένδυση των κεφαλαίων τους.
 • Η απόκτηση αποικιών, εμπορικών σταθμών και βάσεων και η ενίσχυση του  εθνικού γοήτρου.
Ποιες κοινωνικές ομάδες αποτέλεσαν τη  βάση της αποικιοκρατίας;
 • Η αστική τάξη.
 • Τα ευρύτερα κοινωνικά στρώματα.
Ποιοι ήταν οι πρωτοπόροι της αποικιοκρατίας;
 • Οι εξερευνητές: αναζητούσαν γνώσεις και ανακάλυπταν συχνά νέες περιοχές.
 • Οι ιεραπόστολοι: διέδιδαν το χριστιανισμό.
 • Οι έμποροι: αναζητούσαν νέες αγορές.
Ποιες ήταν οι  μέθοδοι αποικιοκρατικής πολιτικής;

Ποιες ήταν οι  μέθοδοι αποικιοκρατικής πολιτικής;
 • Η κατάκτηση εδαφών και η καθυπόταξη των κατοίκων τους.
 • Η οικονομική διείσδυση.
Η αποικιακή εξάπλωση: ποιες χώρες ήταν αποικιοκρατικές δυνάμεις και ποιες  περιοχές ήταν αποικιοκρατούμενες;

Αποικιοκρατικές δυνάμεις:
Μ. Βρετανία, Γαλλία, Βέλγιο, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία, Γερμανία, Ρωσία.

Αποικιοκρατούμενες περιοχές:
Καναδάς, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Ασία, Αφρική.

Ποια ήταν τα α αποτελέσματα της αποικιοκρατίας;
Για τις αποικίες:
 • Ο πλούτος τους λεηλατήθηκε.
 • Οι λαοί τους αντιμετωπίστηκαν ως κατώτεροι.
 • Οι πολιτισμοί τους υποτιμήθηκαν.
 • Οι αποικιοκράτες έφεραν στις αποικίες τα στοιχεία των πολιτισμών τους.
Για τα αποικιοκρατικά κράτη και τους λαούς τους:
 • Οδηγήθηκαν στην πολιτισμική αλαζονεία.
 • Οξύνθηκε ο μεταξύ τους ανταγωνισμός.


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...