Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2016

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
 1. Ποια σχέση υπάρχει ανάμεσα στον ευρωπαϊκό διαφωτισμό και την αμερικανική επανάσταση ;
 2. Πολλοί από τους ηγέτες της γαλλικής επανάστασης (π.χ. Ο Ροβεσπιέρος) κατηγορήθηκαν για βιαιότητες και αντεπαναστατικές πράξεις και εκτελέστηκαν. Πώς ερμηνεύετε το γεγονός αυτό ;
 3. Γιατί πιστεύετε ότι η γαλλική επανάσταση ονομάστηκε «η μητέρα των επαναστάσεων στους νεότερους χρόνους»;
 4. Ποια πιστεύετε ότι είναι τα αρνητικά σημεία της γαλλικής επανάστασης ;
 5. Υποστηρίχθηκε ότι η περίοδος 1789-1815 αποτελεί τομή στην ευρωπαϊκή αλλά και στην παγκόσμια ιστορία.  Μπορείτε να δικαιολογήσετε την άποψη αυτή;
 6. Ελληνισμός (από τα μέσα του 18ου ως τις αρχές του 19ου αιώνα) : Ποιες από τις ομάδες του βρίσκονταν, κατά τη γνώμη σας, σε πλεονεκτικότερη θέση και γιατί;
 7. Πιστεύετε ότι η επανάσταση στις Παραδουνάβιες ηγεμονίες από τον Υψηλάντη, παρά την αποτυχία της, βοήθησε την  εδραίωση της επανάστασης στη νότια Ελλάδα; Να αιτιολογήσετε την άποψή σας.
 8. Τι παρατηρεί κανείς αν εξετάσει προσεκτικά το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας κατά την εποχή του Καποδίστρια ; Παρατηρείτε κάποια συγκεκριμένη κλίση προς κάποια μορφή εκπαίδευσης;  Γιατί συμβαίνει αυτό;
 9. Ο Καποδίστριας κατηγορήθηκε ως «φωτοσβέστης», γιατί δεν ίδρυσε πανεπιστήμιο. Ποια είναι η δική σας γνώμη;
 10. Γιατί πιστεύετε ότι οι Μεγάλες Δυνάμεις επέλεξαν τον Όθωνα ως βασιλιά του ελληνικού κράτους ;
 11. Ποια λάθη μπορείτε να διακρίνετε στην διακυβέρνηση της Ελλάδας από την αντιβασιλεία και από τον Όθωνα;
 12. Πώς κρίνετε την επιμονή του Βενιζέλου να κινηθεί  ο ελληνικός στρατός προς τη Θεσ/νίκη και να την καταλάβει;
 13. Κατά μια άποψη το αποτέλεσμα των βαλκανικών πολέμων ήταν η μεγαλύτερη πολεμική επιτυχία της Ελλάδας από την ίδρυσή της έως τότε.  Ποια είναι η δική σας γνώμη;
 14. Να εξηγήσετε γιατί η Συνθήκη των Σεβρών (1920) αποτελούσε για τους Έλληνες πραγματοποίηση της Μ. Ιδέας.
 15. Κατά μια εκτίμηση, η Ελλάδα χωρίς τους πρόσφυγες της μικρασιατικής καταστροφής θα ήταν σήμερα μια άλλη χώρα.  Να τεκμηριώσετε την δική σας άποψη.
 16. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι ο Β’ Παγκόσμιος πόλεμος υπήρξε φυσικό επακόλουθο του πρώτου.  Ποια είναι η δική σας άποψη;
 17. Να επιλέξετε τη σημαντικότερη, κατά τη γνώμη σας, πράξη αντίστασης κατά τη διάρκεια της Κατοχής και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...