Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2016

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

1. Να αιτιολογήσετε την άποψη ότι η Αγία Σοφία αποτελεί σύμβολο όχι μόνο του μεσαιωνικού, αλλά και του νεότερου ελληνισμού.
 
2. «Συνολικά η εξωτερική πολιτική του Ιουστινιανού Α΄ ήταν σύμφωνη με τη ρωμαϊκή παράδοση και πολύ φιλόδοξη, αλλά ξεπερνούσε τις δυνατότητες του κράτους» : συμφωνείτε με τη διαπίστωση αυτή; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
 
3. Πολλοί παραλληλίζουν τον Ηράκλειο με το Μ. Αλέξανδρο. Πώς μπορεί κατά τη γνώμη σας να δικαιολογηθεί η άποψη αυτή ;

4. Για ποιο λόγο ο Ηράκλειος θεωρείται ο πρώτος πραγματικός βυζαντινός αυτοκράτορας;
 
5. Ποιες επιδράσεις άσκησε κατά τη γνώμη σας ο πολιτισμός των Αράβων στον πολιτισμό της Δύσης;
 
6. Να εξηγήσετε γιατί η δημιουργία των θεμάτων ενίσχυσε την άμυνα του βυζαντινού κράτους.
 
7. Να εξηγήσετε για ποιους κατά τη γνώμη σας λόγους ένας σταυροφόρος από τη Δύση θα ήθελε να πολεμήσει στην Ανατολή.
 
8. Ποιοι ήταν κατά τη γνώμη σας οι λόγοι της ραγδαίας εξάπλωσης των Οθωμανών στη Μικρά Ασία και τα Βαλκάνια;
 
9. Πώς κρίνετε την προσπάθεια των χριστιανών της Δύσης να προμηθευτούν συγχωροχάρτια, αλλά και την Καθολική Εκκλησία που τα πουλούσε ;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...