Παρασκευή, 8 Απριλίου 2016

" Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΛΕΥΚΙΠΠΟΥ" - ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΕΝΟΤΗΤΑ 15η

Μετάφραση :


Η Γαλάτεια, η κόρη του Ευριτίου του Σπάρτωνα, παντρεύτηκε στην Φαιστό της Κρήτης τον Λάμπρο, το γιο του Πανδίωνα, άντρα ευγενικής καταγωγής αλλά φτωχό.Αυτός, όταν ήταν έγκυος η Γαλάτεια, ευχήθηκε να αποκτήσει αρσενικό παιδί και προειδοποίησε τη γυναίκα του ότι, αν γεννήσει κορίτσι, θα το σκοτώσει. Η Γαλάτεια γέννησε κορίτσι. Επειδή λυπήθηκε το βρέφος και επειδή σκέφτηκε την ερήμωση του σπιτιού, ξεγέλασε τον Λάμπρο, λέγοντάς του ότι γέννησε αγόρι, και το ανέτρεφε σαν αγόρι, ονομάζοντάς το Λεύκιππο. Επειδή όμως το κορίτσι μεγάλωνε και η ομορφιά της ήταν ανώτερη από κάθε περιγραφή, η Γαλάτεια, επειδή φοβήθηκε τον Λάμπρο, πήγε στο ιερό της Λητώς και παρακαλούσε θερμά τη θεά, μήπως με κάποιο τρόπο το κορίτσι μπορούσε να γίνει γι` αυτήν αγόρι. Η Λητώ, επειδή η Γαλάτεια συνεχώς έκλαιγε και παρακαλούσε, την λυπήθηκε και άλλαξε το φύλο του κοριτσιού σε αγόρι. Αυτή την αλλαγή την θυμούνται ακόμα οι κάτοικοι της Φαιστού κα ονομάζουν τη γιορτή Εκδύσια, επειδή το κορίτσι έβγαλε τον πέπλο.
Αρχαία Α΄ Γυμνασίου, ενότητα 15 from despifor 


ΑΣΚΗΣΕΙΣ : 


Α.   Να συμπληρώσετε τις προτάσεις τοποθετώντας το ρήμα της παρένθεσης στον κατάλληλο τύπο  παρατατικού και αορίστου :

 1. Οἱ  Λακεδαιμόνιοι ἐν τῷ στρατοπέδω πρό τῆς μάχης  ……………………    ……………………… (γυμνάζομαι)
 2. Οὗτοι βωμούς τε καί ἀγάλματα θεῶν  ……………………    ………………………  (ἱδρύομαι)
 3. Ξέρξης …………………….  ……………………… Δημάρατον τόν Λακεδαιμόνιον  (μεταπέμπομαι)
 4. Ὑμεῖς ὑπό τῶν Ἑλλήνων  ………………………………    ………………………………..  (διώκομαι)
 5. Ἀλέξανδρος ὁ Φιλίππου στράτευμα ……………………    ………………………  (παρασκευάζομαι)
 6. Ἡμεῖς οὐδέποτε  …………………………    ………………………. πολιτευόμενοι δικαίως  (παύομαι)
Β.   Να υπογραμμίσετε και να αναγνωρίσετε τους τύπους του παρατατικού και του αορίστου στις  παρακάτω προτάσεις :

 1. Στρατιάν  ἄλλην  ἐψηφίζοντο  πέμπειν  καί  ναυτικήν  καί  πεζήν.
 2. Εὐδαίμων  μοι  ὁ  ἀνήρ  ἐφαίνετο  τοῦ  τρόπου  και  τῶν  λόγων.
 3. Ἡμεῖς  ἔξω  τοῦ  ἄστεως  παρά  τόν  ποταμόν  ἐπορευσάμεθα.
 4. Οἱ  ἐπιλήσμονες  τῶν  Λυκούργου  θεσμῶν  νέοι  ἐκολάζοντο.
 5. Ὑμεῖς  πρό  ὀλίγων  ἡμερῶν  ἀντετάξασθε  τοῖς  πολεμίοις.
Γ.   Να μετατρέψετε τον παρατατικό σε αόριστο και τον αόριστο σε παρατατικό στις παρακάτω προτάσεις :

 • Ὑμεῖς  ἐψηφίζεσθε  βοηθεῖν  μετ’  Ἀγησιλάου.
…………………………………………………………….
 • Ἐκεῖνοι ἀπηλλάττοντο τῶν δεινῶν.
……………………………………………………
 • Ἀσμένως  οἱ  Μύριοι  ὑπεδέξαντο  αὐτούς.
…………………………………………………………
 • Ἁπάντων  ἀνδρειότατα  οἱ   ὁπλῖται  ἐμαχήσαντο.
……………………………………………………………………

Δ.   Να μεταφέρετε τις προτάσεις στον άλλο αριθμό :

 1. Ὁ δοῦλος ἐδέχετο τόν ξένον ἐπί ταῖς θύραις τῆς οἰκίας.
……………………………………………………………………..
 1. Σύ  κατηγωνίσω  ἄρχοντας  καί  τυράννοις.
……………………………………………………….
Ε.   Να συμπληρώσετε τον πίνακα με τους κατάλληλους ρηματικούς τύπους παρατατικού και αορίστου :

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΣ
σώζομαι


ἀθροίζεσθε


βλάπτεσθαι


συγγράφη (ει)


πράττεσθε


θυόμενος


ἁλιεύεται


δέχονταιΠΗΓΗ : https://sites.google.com/site/archaiaagymnasiou/home/askeseis-diagonismata/a-13 


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...