Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2016

ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΕΝΟΤΗΤΑ 9η


ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΑ :  

1.Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις. 

Α
Β
1.      Πατριωτισμός
Αυτός που έχει παραδοθεί από τους προγόνους.
2.         Πατριδογνωσία
Η αγάπη για την πατρίδα.
3.      Φιλοπατρία
Η αφοσίωση στην πατρίδα.
4.      Πατροκτόνος
Τίτλος ιερωμένου.
5.      Πατριάρχης
Αυτός που σχετίζεται με τον πατέρα.
6.      Πατροπαράδοτος
Σχολικό μάθημα για την πατρίδα από γεωγραφική άποψη.
7.      Πατρικός
Αυτός που σκοτώνει τον πατέρα του.
8.      Άπατρις
Αυτός που δεν έχει πατρίδα.

2. Συμπληρώστε: (φιλοπατρία, πατροκτόνος, πάτριος, Πατριαρχείο, πατρικός, πατριωτισμός)
·       
  •  Ξαναγύρισα στα …………………. εδάφη.
  •  Το ……………………. της Κωνσταντινούπολης διαμαρτυρήθηκε έντονα.
  •  Ο Χ. καταδικάστηκε σε ισόβια ως ……………………………….
  •  Η ………………………. αγάπη είναι εξίσου σημαντική με τη μητρική.
  •  Ο …………………… των Ελλήνων φανερώθηκε στον πόλεμο με τους Ιταλούς.
  •  Όποιος αγαπά την πατρίδα διακρίνεται από …………………………….. .

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ

1. Να αντιστοιχίσετε τα ονόματα της στήλης Α με τα παράγωγα  ρήματά τους στη στήλη Β.
  
    Α
α. βοή
β. ἀντίος
γ. ὂκνος
δ. γυμνός
ε. βασιλεύς
στ. ἀγορά
ζ. τυφλός
η. ἄτιμος
θ. φενάκη
ι. δυσχερής
ια. θάρρος
ιβ. γέρας
ιγ. ἄγγελος

         Β
1. ὀκνέω-ῶ (διστάζω)
2. τυφλώττω
3. ἀγορεύω
4. ἀτιμάζω
5. δυσχεραίνω
6. θαρρύνω
7. ἀγγέλλω
8. γεραίρω (τιμώ)
9. ἀντιάω-ῶ (συναντώ)
10. γυμνόω-ῶ
11. φενακίζω (εξαπατώ)
12. βοάω-ῶ
13. βασιλεύω

2. Να σχηματίσετε παράγωγα ρήματα από τα παρακάτω ονόματα:

νίκη:
φίλος:
ἅρπαξ:
λευκός:
ἐλεύθερος:
κάπηλος:
νόμος:
μῆκος:

3. Να γράψετε από ποια ονόματα προέρχονται τα παρακάτω ονόματα:

αἰσχύνω:
κοιλαίνω:
βουλεύω:
κενόω-ῶ:
μερίζω:
δικάζω:
πονέω-ῶ:
σιγάω-ῶ:

Επιμέλεια: Γκέκα Βάγια,Φιλόλογος 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου