Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2015

Η ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ : ΟΙ ΕΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ (726 - 843) - ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
α. Ορισμός , πρωτεργάτες και παράγοντες :

Εικονομαχία : θρησκευτική και πολιτική διαμάχη σχετικά με το ζήτημα της λατρείας των εικόνων

Πρωτεργάτες : Λέων ο Γ’ και Κων/νος ο Ε’ (Ίσαυροι)


Παράγοντες (αιτίες) που οδήγησαν στην εικονομαχία :

    Οι ανεικονικές (αντίθετες στη λατρεία των εικόνων) αντιλήψεις των κατοίκων των ανατολικών επαρχιών
    Οι δεισιδαιμονίες και οι υπερβολές στη λατρεία των εικόνων
    Η  επιθυμία των Ισαύρων να περιορίσουν την επιρροή των μοναχών
    Η ιδέα ότι οι ήττες των Βυζαντινών οφείλονταν στην οργή του Θεού για ό,τι συνέβαινε στο χώρο της λατρείας.

β. Φάσεις  :

Α’ φάση (726-787) :

-         Λέων ο Γ’ : απομάκρυνση εικόνας Χριστού από την Χαλκή Πύλη της Κων/λης  → διαμαρτυρίες του λαού της πρωτεύουσας.

 -         730 : αυτοκρατορικό διάταγμα κατά της λατρείας των εικόνων
 -         Τιμωρίες κατά των εικονόφιλων : εξορίες, φυλακίσεις, δημεύσεις περιουσιών

Ιω. Δαμασκηνός : θεολόγος, υποστηρικτής των εικονολατρών


Κων/νος Ε’ : σκληρά μέτρα κατά των εικονολατρών : τρομοκράτηση των μοναχών και καταστροφή μοναστηριών ( υποστήριζαν τις εικόνες)

Ειρήνη  η  Αθηναία : Ζ’ Οικουμενική Σύνοδος (787)
-   Τερμάτισε την α’ φάση της εικονομαχίας
-   Αποκατάστησε τις εικόνες → τιμητική προσκύνηση


Β’ φάση (815-843) :

Λέων Ε’ Αρμένιος : οι ήττες των βυζαντινών στρατευμάτων οφείλονται στην εικονολατρία .

Θεοδώρα  : Σύνοδος  Κων/λης (843)

-   Τερμάτισε την β’ φάση της εικονομαχίας
-   Οριστική αποκατάσταση και αναστήλωση των εικόνων

 γ. Η σημασία της ήττας των εικονομάχων  :

Η αποκατάσταση των εικόνων  νίκη της ελληνικής πνευματικής παράδοσης.

Επίσης :
    Τερματίστηκαν οι θρησκευτικές έριδες μεταξύ των πιστών
    Γόνιμη συνεργασία κράτους με την εκκλησία
   Πολλαπλασιάστηκαν  και πλούτισαν τα μοναστήρια
    Περιορίστηκαν οι υπερβολές στη λατρεία των εικόνωνδ. Συνέπειες της εικονομαχίας  :

     ο βυζαντινός λαός διχάστηκε
      υπήρξαν καταστρεπτικές συνέπειες :  

α) στην εξωτερική πολιτική : διακόπηκαν οι σχέσεις με την εκκλησία της Ρώμης (αναζήτησε υποστήριξη στο Φραγκικό κράτος)

β) στον πολιτισμό : καταστράφηκαν πολλά έργα τέχνης, οι εκκλησίες διακοσμήθηκαν με φυτά και διακοσμητικά μοτίβα, υποχώρησε η ενασχόληση με τα γράμματα και καταστράφηκαν πολλά κείμενα εικονομάχων.


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ :

  1.  Εικονομαχία : Να δώσετε τον ορισμό και να αναφέρετε τους πρωτεργάτες και τα αίτια.
  2. Να παρουσιάσετε τις φάσεις της Εικονομαχίας, τους πρωταγωνιστές και την κατάληξη της κάθε φάσης.
  3. Ποια είναι η σημασία της αποκατάστασης και αναστήλωσης των εικόνων ;
  4. Ποιες ήταν οι συνέπειες της Εικονομαχίας ;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου