Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2015

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΕΝΟΤΗΤΑ 4η - ΑΣΚΗΣΕΙΣ


Α. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Α.1. Συμπληρώστε με τη σωστή λέξη στην παρένθεση: 
 (καλολογικά, καλοήθης, καλοπέραση, καλλιέπεια, καλλίφωνος)

α. Η ανησυχία του ασθενούς έληξε, όταν έμαθε ότι ο όγκος ήταν ………………. .
β. Τον πρότειναν για το διαγωνισμό τραγουδιού, γιατί είναι εξαιρετικά ………………. .
γ. Του αρέσει η ……………………. και η ξεγνοιασιά.
δ. Πρέπει να αναζητήσουμε τα …………………… στοιχεία του κειμένου.
ε. Επηρέαζε και έπειθε τα πλήθη με την ……………………….. του.

Α.2. Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της α.ε. με την ερμηνεία τους:


α. καλλίκομος
β. καλλίπαις
γ. καλλιπάρῃος
δ. καλοήθης
ε. το καλλιστεῖον

1. ενάρετος
2. αυτός που έχει ωραία μαλλιά
3. αυτός που έχει ωραία μάγουλα
4. αυτός που έχει όμορφα παιδιά
5. διαγωνισμός ομορφιάς


Α.3. Να αντιστοιχίσετε τις αντίθετες λέξεις:


α. καλοκαιρία
β. καλλίφωνος
γ. καλοήθης
δ. καλοσύνη

1. κακία
2. κακοήθης
3. κακοκαιρία
4. παράφωνος


Β. ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ

Β.1. Να φτιάξετε σύνθετες λέξεις με πρώτο συνθετικό το επίθετο «μόνος»:

μάχη: ________________
οφθαλμός: _________________
σανδάλι: ___________________
ψηφίο: _____________________
πλευρά: ____________________


Β.2. Να συμπληρώσετε τον πίνακα:


Συνθετικά
α’ συνθετικό
ουσιαστικό
β’ συνθετικό
επίθετο
μεγαλόκαρδοςαξιόμαχοςλογοκρίνωβιβλοφάγοςκαλόψυχος

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Γ.1. Να συμπληρωθούν τα κενά με τη λέξη στον τύπο που ζητείται:

α. Ἐν τοῖς ………………. (βαθύς) ποταμοῖς οἱ ἀλιεῖς ἰχθύς ἀλιεύουσιν.
β. Λακεδαιμόνιοι τα …………….. (ἡδύς) καλά νομίζουσι.
γ. Ἥδε ἡ ἡμέρα κακῶν ………………… (μέγας) και ………………. (πολύς) ἂρξει.
δ. Βάδιζε την ………………… (εὐθύς) ὁδόν.

Γ.2. Συμπληρώστε τα κενά:
                                                            
                                                             τοῦ _________________________
α. εὐρύς ποταμός                            τῷ __________________________
                                                            οἱ ___________________________
                                                            τους _________________________
                                                            
                                                             τοῦ _________________________
β. τραχύ ἔδαφος                              τῷ __________________________
                                                            τα ___________________________
                                                           
            τῆς  _________________________
γ. βραχεῖα βουλή                             τῇ __________________________
                                                            αἱ ___________________________
                                                            τάς _________________________Γ.3. Συμπληρώστε τα κενά με το σωστό τύπο των ρημάτων που ζητείται στην παρένθεση:

α. Ὦ ἂνδρες Ἀθηναῖοι, ὂνομα ………………….. (ἔχω, μέλλ. οριστικής) και αἰτίαν ὑπό τῶν βουλομένων την πόλιν λοιδορεῖν.
β. Και ἔρως …………………… (ἐμπίπτω, οριστ. αορίστου) τοῖς πᾶσιν ὁμοίως ἐκπλεῦσαι.
γ. Ἢν δε τις ……………………. (ἐπιψηφίζω, υποτακτ. αορίστου) κινεῖν τα χρήματα ταῦτα.
δ. Και μηδείς ……………………….. (ὑπολαμβάνω, υποτακτ. αορίστου) με τῶν πολιτῶν μηδένα λόγον ποιεῖσθαι.

Γ.4. Να μετατρέψετε τις υποτακτικές ενεστώτα σε υποτακτικές αορίστου στο ίδιο πρόσωπο και αριθμό:


α. οὗτος στρατεύῃ: …………………………
β. ἡμεῖς γράφωμεν: ………………………..
γ. σύ ἂρχῃς: …………………………………
δ. ὑμεῖς πείθητε: …………………………...
ε. οὗτοι πράττωσιν: ……………………….
στ. ἐγώ βλάπτω: ……………………………
ζ. οἱ Ἕλληνες φυλάττωσιν: …………………………
η. ὑμεῖς ἀλλάττητε: …………………………..
Γ.5. Συμπληρώστε τον πίνακα:


ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑ
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ
ἐρμηνεύω
β’ εν.β’ πληθ.


ἀριστεύω
β’ εν.β’ πληθ.


πέμπω
β’ εν.β’ πληθ.
ΠΗΓΗ : http://laventer.blogspot.grΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου