Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2015

Ο ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ (ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ)α. Η πολιτική του Ιουστινιανού (527 - 565) : Ένα κράτος, μία εκκλησία, μία  νομοθεσία

β. Εσωτερική πολιτική :

  • Κοινωνικός τομέας :

- Αντιμετώπισε τη στάση του Νίκα : μια εξέγερση των δήμων (Πράσινοι & Βένετοι) και του λαού της Κων/λης.

  Δήμοι : ένα είδος αθλητικών σωματείων με πολιτική δύναμη
  Θεοδώρα : σύζυγος του Ιουστινιανού, ικανότατη βοηθός του.

         - Περιόρισε τη δύναμη των Δήμων και ενίσχυσε την αυτοκρατορική εξουσία
         - Περιόρισε τη δύναμη των μεγάλων γαιοκτημόνων και προστάτεψε τους αγρότες.    

  • Θρησκευτικός τομέας :

Στόχοι : α) να επιβάλει την Ορθοδοξία σε όλη την αυτοκρατορία
              β) να εκχριστιανίσει άλλους λαούς

Τρόποι : α) καταδίωξη των αιρέσεων και της αρχαίας θρησκείας.
                β) κλείσιμο της Νεοπλατωνικής Ακαδημίας των Αθηνών.
       

  • Νομοθετικός τομέας : Κωδικοποίησε ( συγκέντρωσε και τακτοποίησε) τους   ρωμαϊκούς νόμους.

Νόμοι του Ιουστινιανού :

                               Ιουστινιάνειος Κώδικας : νόμοι πριν τον Ιουστινιανό
                               Πανδέκτης : γνώμες ρωμαίων νομικών
                               Εισηγήσεις : βοήθημα για σπουδαστές της Νομικής
                               Νεαρές : νέοι νόμοι γραμμένοι στα ελληνικά
Το Ιουστινιάνειο Δίκαιο αποτέλεσε τη βάση του δικαίου της Νεότερης   Ευρώπης.

γ. Εξωτερική πολιτική :

    Στη Δύση : προσπάθησε να αποκαταστήσει την εξουσία του ρωμαϊκού κράτους  και να πάρει πίσω τις περιοχές που είχαν καταλάβει οι Οστρογότθοι (Ραβέννα - Ιταλία), οι Βάνδαλοι (Β. Αφρική) και οι Βησιγότθοι (Ισπανία)
                         τα κατάφερε μετά από σκληρούς αγώνες, αλλά προσωρινά.

    Στην  Ανατολή : έκλεισε ειρήνη με το βασιλιά των Περσών Χοσρόη Α’.

   Στα βόρεια σύνορα (Δούναβης - Βαλκάνια) : έχτισε φρούρια  και προσπάθησε με χρήματα να κάνει ειρήνη με τους Σλάβους  δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει τις εισβολές τους.

  Αποτέλεσμα εξωτερικής πολιτικής : ο στρατός απομακρύνθηκε από τις ευρωπαϊκές επαρχίες και ξοδεύτηκαν πολλά χρήματα → το Βυζάντιο αποδυναμώθηκε.


δ. Κτίσματα και Αγία Σοφία :

Μεγάλο οικοδομικό πρόγραμμα : αμυντικά έργα, ναοί, έργα για την κοινή ωφέλεια   (δρόμοι, γέφυρες, υδραγωγεία).
Αγία Σοφία :   Σύμβολο του Ελληνισμού

 Αρχιτέκτονες : Ανθέμιος και Ισίδωρος
Ρυθμός : «Βασιλική μετά τρούλου»


                      

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ : 


  1. Ποια ήταν τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα στην εποχή του Ιουστινιανού και πώς αυτός τα αντιμετώπισε ;
  2. Ποιοι ήταν οι στόχοι του Ιουστινιανού στο θρησκευτικό τομέα και πώς τους πραγματοποίησε ;
  3. Τι γνωρίζετε για το νομοθετικό έργο του Ιουστινιανού ;
  4. Ποιος ήταν ο στόχος της εξωτερικής πολιτικής του Ιουστινιανού και πώς υλοποιήθηκε ;
  5. Τι γνωρίζετε για το οικοδομικό πρόγραμμα του Ιουστινιανού ;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου