Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2015

" Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ" (ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΕΝΟΤΗΤΑ 2η)


                               Μετάφραση  


Στην Αθήνα διδάσκουν και συμβουλεύουν τα παιδιά με επιμέλεια. Αρχικά και η παραμάνα και η μητέρα και ο παιδαγωγός και ο ίδιος ο πατέρας φροντίζουν πώς θα γίνει το παιδί πολύ καλό, διδάσκοντας ότι το ένα είναι δίκαιο, το άλλο άδικο κι(ότι) αυτό είναι ωραίο το άλλο όμως άσχημο. Και έπειτα , όταν τα παιδιά φτάσουν στην κατάλληλη ηλικία, οι γονείς τα στέλνουν στα σπίτια των δασκάλων, όπου οι δάσκαλοι της γραφής και της ανάγνωσης μεριμνούν να τα μάθουνγράμματα και να καταλαβαίνουν όσα έχουν γραφτεί, ενώ οι δάσκαλοι της μουσικής με το να παίζουν λύρα προσπαθούν να τα κάνουν πιο ήμερα και εξοικειώνουν τις ψυχές των παιδιών με τον ρυθμό και την αρμονία. Επιπλέον,τα παιδιά συχνάζουν σε γυμναστήρια και παλαίστρες, όπου οι γυμναστές κάνουν πιο δυνατά τα σώματά τους, για να μην αναγκάζονται να δειλιάζουν εξαιτίας της κακής σωματικής κατάστασης .Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου