Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΗΓΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - (2 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ)
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΗΓΩΝ

 «Η μόρφωση θα φέρει τους Έλληνες πιο κοντά στην ελευθερία»
Σελ. 25, πηγή 4


Το παράθεμα είναι ένα απόσπασμα από το έργο του Ανώνυμου, «Ελληνική Νομαρχία», που εκδόθηκε το 1806.Απευθύνεται σε όλους τους σκλαβωμένους Έλληνες και σχετίζεται με την ελευθερία τους. Ο συγγραφέας πιστεύει ότι η παιδεία είναι βασική προϋπόθεση, για να ελευθερωθεί το υπόδουλο ελληνικό γένος. Αναφέρει στοιχεία σχετικά με την εκπαίδευση στην Ελλάδα και συγκρίνει την κατάσταση που επικρατεί στην εποχή του με τα προηγούμενα χρόνια. Τονίζει ότι υπάρχουν δύο και τρία σχολεία στις ελληνικές πόλεις και διδάσκονται μαθήματα, όπως η Λογική και η Φυσική.
Γνωρίζουμε πράγματι ότι οι Έλληνες έμποροι  που έμεναν ή ταξίδευαν στο εξωτερικό έρχονταν σε επαφή με τις ιδέες του Διαφωτισμού. Στήριζαν οικονομικά την έκδοση βιβλίων και τη δημιουργία σχολείων στον υπόδουλο ελληνικό χώρο, γιατί συνέδεαν τη μόρφωση με την ελευθερία. Έτσι άλλαξε ο τρόπος που οι Έλληνες αντιμετώπιζαν το μέλλον τους και έδωσαν ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκπαίδευση, θεωρώντας την απαραίτητη για την απελευθέρωσή τους.


«Μία από τις επαναστατικές προκηρύξεις του Αλέξανδρου Υψηλάντη»
Σελ. 29, πηγή 2

Το παράθεμα είναι απόσπασμα μιας από τις επαναστατικές προκηρύξεις που εξέδωσε ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, στο στρατόπεδο του Ιάσιου στις 24 Φεβρουαρίου 1821.Είχε ήδη αποφασιστεί από τη Φιλική Εταιρεία η επανάσταση να ξεκινήσει από τις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες. Με τίτλο «Μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος» ο αρχηγός της Φιλικής Εταιρείας καλεί τους Έλληνες στα όπλα, προκειμένου να αγωνιστούν για το υψηλότερο αγαθό του ανθρώπου, την ελευθερία και για την ορθόδοξη πίστη.  Για να τους πείσει χρησιμοποιεί διάφορα επιχειρήματα, όπως : α) οι λαοί της Ευρώπης προ πολλού ξεσηκώθηκαν για τα ίδια ακριβώς ιδανικά, κάνοντας σαφή αναφορά στη Γαλλική επανάσταση του 1789.
 β) οι Έλληνες, γνήσιοι απόγονοι των αρχαίων προγόνων τους, πρέπει να δώσουν το αγωνιστικό παρόν σε όλες τις μάχες.
 γ) ο Υψηλάντης τους ενθαρρύνει λέγοντας ότι πολλοί Ευρωπαίοι, συμμεριζόμενοι τον αγώνα των Ελλήνων θα σταθούν στο πλευρό τους, ηθικά και υλικά.
δ)  κάνει λόγο για μια μεγάλη δύναμη που θα συμπαρασταθεί στον αγώνα τους και φυσικά αναφέρεται στη Ρωσία, η οποία και στο παρελθόν είχε υποκινήσει επαναστατικές ενέργειες στον ελλαδικό χώρο (Ορλωφικά, κίνημα Λάμπρου Κατσώνη).
 ε) τέλος, πιστεύει ότι η ελευθερία πρέπει να επιστρέψει στη γη που τη γέννησε, στην «κλασική γη της Ελλάδος», όπως αναφέρει.

Πρόκειται λοιπόν για ένα πολεμικό προσκλητήριο, που τονίζει την ιστορική συνέχεια των Ελλήνων και την αξία του να μάχονται για την ελευθερία τους.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου