Τετάρτη, 22 Απριλίου 2015

ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΣΗΣ ΦΩΝΗΣ - ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΕΝΟΤΗΤΑ 16η1. Να αναγνωρίσετε γραμματικά τον τύπο της προστακτικής στις παρακάτω προτάσεις.


α. Βουλεύου μὲν βραδέως, ἐπιτέλει δὲ ταχέως τὰ δόξαντα. 
β. Παῦσαι πολλάκις μοι λέγων τὸν ατὸν λόγον.
γ. Ἀλλ’ ἐμοί, Σώκρατες, πείθου καὶ μὴ ἄλλως ποίει.
δ. Ψηφίσασθε, ὦ θηναῖοι, εἰρήνην ἀντὶ πολέμου.


2. Να βάλετε τα ρήματα της προστακτικής στο ίδιο πρόσωπο αλλά στον άλλο αριθμό.


α. Πείθου τ πατρ καὶ τῇ μητρὶ καὶ τοῖς φίλοις τοῖς ἀγαθοῖς.
β. Σῶσαι τὴν πόλιν πτῶν κινδύνων.
γ. Γίγνου φιλοπροσήγορος τ τρόπ.
δ. Πείθεσθε τοῖς οἴκοι ρχουσι.
ε. Παρασκευάσασθε πάντα ἃ δεῖ πρὸς πόλεμον.


3. Να μετατρέψετε τα ρήματα στον κατάλληλο τύπο Προστακτικής ενεστώτα, αορίστου και παρακειμένου μέσης φωνής, στο β΄ ενικό πρόσωπο:Ενεστώτας              Αόριστος                 Παρακείμενος

διαπράττομαι
………..
………………
………………….
βλάπτομαι
………..
……………...
………………….
στρατεύομαι
………...
……………….
………………….
διδάσκομαι
………….
………………..
………………….


4. Να συμπληρώσετε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο Προστακτικής:


- νεανία, τοὺς πρεσβυτέρους                       (σέβομαι, β΄ εν. ενεστ.).

- Οὗτος τὸ δίκαιον                       (ψηφίζομαι, αόρ.).

- Χρόνου                       (φείδομαι, β΄ εν. ενεστ.).

-                      (τοξεύομαι, γ΄ πλ. αορ.) οπολέμιοι.

-                      (δέχομαι, β΄ εν. αορ.) τὸν μν λόγον, παῖ.

-                      (φροντίζομαι, β΄ εν. ενεστ.) ἡ πατρίς.

- Μ                      (χαρίζομαι, β΄ πληθ. ενεστ.) τοῖς προδόταις, ὦ κριταί.

-                      (διαπράττομαι, γ΄ εν. παρκμ.) ἡ εἰρήνη.

-                      ούλομαι, β΄ εν. ενεστ.) εγαθς εἶναι.
 ΠΗΓΗ : http://users.sch.gr/panosloupasis/arxaia_b_gym_enotita_16.pdf

                

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...