Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2015

Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ - (ΙΣΤΟΡΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ)ΕΝΟΤΗΤΑ  30.


Η Συνθήκη του Βουκουρεστίου (Ιούλιος 1913)


Ελλάδα : πήρε το μεγαλύτερο μέρος της Μακεδονίας, τη νότια Ήπειρο, σημαντικά νησιά 
στο ΒΑ Αιγαίο και την Κρήτη → Νέες Χώρες (διπλασίασε τα εδάφη και τον πληθυσμό)

Σερβία : ένα σημαντικό τμήμα της ΒΔ Μακεδονίας

Βουλγαρία : το μεγαλύτερο μέρος της Δυτικής Θράκης

Οθωμανική αυτοκρατορία : ανέκτησε την Ανατολική Θράκη

Δωδεκάνησα : παρέμειναν υπό ιταλικό έλεγχο

Βόρειος Ήπειρος :δόθηκε στην Αλβανία, παρά τις έντονες αντιδράσεις των Ελλήνων 
της  περιοχής (Πρωτόκολλο Φλωρεντίας, 1913)


Οι  συνέπειες  της προσάρτησης  των  Νέων  Χωρών :

-  Ενσωματώθηκαν στο ελληνικό κράτος πόλεις με σημαντική οικονομική και
 πολιτιστική ανάπτυξη (Θεσ/νίκη, Ιωάννινα, Καβάλα, Χίος κτλ.).

-  Το ελληνικό κράτος έπρεπε να αφομοιώσει νέους πληθυσμούς, Μουσουλμάνους  
και Σλάβους (κατείχαν σημαντικά τμήματα γης), όπως και Εβραίους (έλεγχαν το 
εμπόριο της Θεσ/νίκης), που αρχικά ήταν δύσπιστοι απέναντί του.


Μεταρρυθμίσεις  κυβερνήσεων Βενιζέλου :

-          Αναγνωρίστηκαν τα εργατικά σωματεία
-          Θεσπίστηκαν μέτρα για την ασφάλιση των εργαζομένων και την καθιέρωση 
           του 8ωρου εργασίας.
-          Ιδρύθηκαν αγροτικοί συνεταιρισμοί


Εξωτερική πολιτική :

-          Ο Σουλτάνος δεν αναγνώρισε την ελληνική κυριαρχία στα νησιά του Β.Α. Αιγαίου
-          Η ιταλική κατοχή των Δωδεκανήσων
-          Πυκνοί ελληνικοί πληθυσμοί στη Β. Ήπειρο, Θράκη και Μ. Ασία

    →  Έντονη κινητικότητα στο διπλωματικό πεδίο, όπου η κάθε χώρα προωθούσε τις  διεκδικήσεις της


                      

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου