Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥΠΕΡΙΛΗΨΗΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

 • Στην αρχή … ή  στον πρόλογο…
 • Το κείμενο μάς ενημερώνει για … ή το κείμενο αναφέρεται σε …
 • Ο συγγραφέας ασχολείται με … ή αναφέρεται σε … ή εξετάζει …
 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

 • Στη συνέχεια, έπειτα, στο κύριο μέρος, στην πρώτη παράγραφο
 • Ο συγγραφέας αναφέρει, υποστηρίζει, εξηγεί, συγκρίνει, συμφωνεί, διαφωνεί
 
ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΑ

 • Τέλος, τελικά, κλείνοντας, στο τέλος του κειμένου
 • Ο συγγραφέας καταλήγει, τελειώνει, συμπεραίνειΤΙ  ΠΡΟΣΕΧΩ  ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΛΗΨΗΑ. Ως προς τη μορφή της περίληψης :

 • Ορθογραφικά και συντακτικά λάθη
 • Σημεία στίξης
 • Κατάλληλο ύφος και γλώσσα, ανάλογα με τον αποδέκτη της περίληψης 
         (σε ποιον απευθύνεται).
 • Ακρίβεια και σαφήνεια στη διατύπωση

Β. Ως προς τη δομή της περίληψης :

 • Ακολουθώ το σχήμα πρόλογος - κύριο θέμα - επίλογος του αρχικού κειμένου
 • Χρησιμοποιώ συνδετικές λέξεις και φράσεις (π.χ. έπειτα, ακόμα, αλλά, γιατί, 
         επειδή, αντίθετα, επιπλέον, ωστόσο κτλ.)Γ. Ως προς το περιεχόμενο της περίληψης :

 • Επιλέγω τα βασικά σημεία του αρχικού κειμένου, όχι λεπτομέρειες
 • Δεν αντιγράφω ό,τι ακριβώς λέει το κείμενο, το διατυπώνω με δικά μου λόγια
 • Αποφεύγω να κρίνω θετικά ή αρνητικά το αρχικό κείμενοΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου