Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2014

"ΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ" - (ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ)
                                        Τα χρόνια 1100 - 950 π. Χ. : είναι περίοδος κρίσης (δηλαδή μια εποχή με  προβλήματα και κινδύνους)  γιατί :

  • Ο πληθυσμός μειώνεται πολύ και ασχολείται κυρίως με τη γεωργία  και την κτηνοτροφία.
 o       Η κεντρική εξουσία (ο βασιλιάς και οι αξιωματούχοι του) σχεδόν εξαφανίζεται και οι άνθρωποι οργανώνονται με βάση την οικογένεια (οίκος).

            Μετά το 950 π.Χ. : η κατάσταση βελτιώνεται.

·    Δημιουργούνται τα φυλετικά κράτη : από ανθρώπους που είχαν την ίδια καταγωγή : Δωριείς, Ίωνες, Αιολείς

Φυλετικά κράτη : - αρχηγός είναι ο βασιλιάς που εκλέγεται από τους πολεμιστές  
-    το αξίωμα του βασιλιά αργότερα γίνεται κληρονομικό (από  πατέρα σε γιο)
-    ο βασιλιάς είναι και αρχιστράτηγος, γι’ αυτό και γίνεται βασιλιάς ο πιο ικανός πολεμιστής.

Ο πρώτος ελληνικός αποικισμός : 12ος ως τον 10ος αι.

Αποικισμός : η ίδρυση αποικιών, δηλαδή κοινοτήτων σε μια περιοχή, που τις   δημιουργούν άνθρωποι που φεύγουν από την πατρίδα τους.

Αιτίες Α’ Αποικισμού : (γιατί οι Έλληνες έφευγαν από την πατρίδα τους) :

1.    η αναστάτωση που δημιουργήθηκε από τις μετακινήσεις των ανθρώπων
2.    η έλλειψη χώρου και η εξασθένιση της οικονομίας

Περιοχές του Α’ Αποικισμού :

Τα νησιά του Αιγαίου και τα δυτικά παράλια της Μ. Ασίας

          Βόρεια : Αιολείς        Κέντρο : Ίωνες       Νότια : Δωριείς 
             (Αιολίδα)                 (Ιωνία)           (Δωρική Εξάπολη)


 

Ο κόσμος των ομηρικών επών

10ος - 8ος αι. π.Χ. : «Γεωμετρική εποχή» :

  o       Οι άνθρωποι ενδιαφέρονται για το παρελθόν τους και δημιουργούν τα ομηρικά έπη, για να ξαναζωντανέψουν την εποχή του Τρωικού πολέμου.
  o       Ο βασιλιάς έχει περιορισμένη εξουσία και στηρίζει τη δύναμή του στα κατορθώματά του, σε επιδρομές, γιορτές και αγώνες.
  o     η κοινωνία είναι αγροτική και ζει από τα προϊόντα της και από ληστρικές επιδρομές (δεν υπάρχει ανεπτυγμένο εμπόριο).
Δείτε τις περισσότερες παρουσιάσεις από Pentheus Minga

 

1 σχόλιο: