Σάββατο, 19 Ιουλίου 2014

ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ : "Φθάνομεν εις τήν θέσιν Γκόμπλιτσα" (Κρόκος Κοζάνης)

Ο Παύλος Μελάς (29 Μαρτίου 1870 – 13 Οκτωβρίου 1904) ήταν αξιωματικός πυροβολικού του ελληνικού στρατού και πρωτεργάτης του Μακεδονικού αγώνα.

Τον Ιούλιο του 1904 ο Μελάς εισέρχεται για δεύτερη φορά στην τουρκοκρατούμενη Μακεδονία ως ζωέμπορος με το όνομα "Πέτρος Δέδες". 

Μετά από 20ήμερη παραμονή συναντήθηκε με τον Λάμπρο Κορομηλά στη Θεσσαλονίκη ανταλλάσσοντας σκέψεις για ανάληψη επιχειρήσεων στη Μακεδονία και στη συνέχεια επέστρεψε στην Αθήνα.

Στις 19 Ιουλίου του 1904 ο Παύλος Μελάς, πηγαίνοντας για την Κοζάνη, πέρασε από τη Γκόμπλιτσα (σημερινός Κρόκος Κοζάνης). Ο ίδιος γράφει στη γυναίκα του Ναταλία :


                                                                    "Κοζάνη, Δευτέρα 19 Ιουλίου 1904,

        Νάτα μου,


Όπως βλέπεις, εφθάσαμεν εις Κοζάνην αισίως ... Από το Χάνι εκάμαμεν 4 ώρας έως τον Αλιάκμονα, ώστε εφθάσαμεν εις τας όχθας του εις τας 8 π.μ. Εκεί εφάγαμεν και ανεπαύθημεν κατόπιν εις την σκιάν των πλατάνων ως το μεσημέρι ...

Εις τας 12 ακριβώς διαβαίνομεν τον Αλιάκμονα. Εις τον πόρον έχει πλάτος 50μ. και νερό ως την κοιλιά των ζώων μας μόνον. Η ζέστη είναι αφόρητη. Τέλος φθάνομεν εις την θέσιν Γκόμπλιτσα, (το Γκομπλίτσι), κοντά εις το ομώνυμον χωριό. Εκεί αναμένομεν άνθρωπον ο οποίος θα μας ειπη πως θα εισέλθωμεν εις Κοζάνην. Η θέσις απέχει 3/4 της ώρας από την Κοζάνην. ...

Εις την Γκόμπλιτσα, όπου επεριμέναμεν τον Κοζανίτην, έκαμα λουτρόν εις το εκεί ρυάκιον προς μεγάλην απελπισίαν του Πύρζα, ο οποίος απελπίσθη πλέον να με ιδη σκληραγωγημένον. Η Κοζάνη είναι αρκετά μεγάλη πόλις,  12 χιλιάδων κατοίκων περίπου ...                                                                                                                                                                                                                                                            "ΠΑΥΛΟΣ"

                                                                                                                                             
(Από την αλληλογραφία του Παύλου Μελά με τη γυναίκα του Ναταλία), Ναταλίας Μελά: «Παύλος Μελάς»-Αλεξάνδρεια 1926 και 6' έκδοση Αθήναι 1964.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου