Παρασκευή, 2 Μαΐου 2014

"Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ" - (ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ)


ΠΥΡΡΟΣ
Το βασίλειο της Μακεδονίας


­   - Το βασίλειο της Μακεδονίας αποτελούσε την ισχυρότερη δύναμη στον ελλαδικό χώρο.

­  -   Ο πληθυσμός του είχε μειωθεί λόγω του μεταναστευτικού ρεύματος προς Ανατολή.

­          - Σπουδαίο εμπορικό κέντρο ήταν η Θεσσαλονίκη που ιδρύθηκε το  316 π. Χ.

  • ­         Το βασίλειο της Μακεδονίας και γενικά  ο ελλαδικός χώρος δοκιμάστηκαν σκληρά από τις   επιδρομές των Γαλατών (μετανάστες από τη Δύση). Τελικά οι Γαλάτες εγκαταστάθηκαν στη Μικρά Ασία.
  
Οι συμπολιτείες

Στη νότια Ελλάδα οι κάτοικοι έκαναν μια προσπάθεια για να ενωθούν, ιδρύοντας δυο συμπολιτείες: την Αιτωλική συμπολιτεία και την Αχαϊκή συμπολιτεία.

Αιτωλική συμπολιτεία :  - η λειτουργία της βασίζεται σε δημοκρατικές αρχές
                           - όλες οι σημαντικές αποφάσεις λαμβάνονται από τη    συνέλευσηΑχαϊκή συμπολιτεία :  - οι πόλεις που την αποτελούν έχουν κοινό νόμισμα και μονάδες μέτρησης.
 -  σπουδαίος στρατηγός της ήταν ο Άρατος


Οι συμπολιτείες είναι ένα νέο είδος κρατικής οργάνωσης. Όμως τελικά οι εσωτερικές διαφορές εξασθένησαν τις συμπολιτείες με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αντιμετωπίσουν τους Ρωμαίους.

Ο Πύρρος, βασιλιάς της Ηπείρου


  •            Ο βασιλιάς Πύρρος προσπάθησε να εκσυγχρονίσει το βασίλειο της Ηπείρου.

  •            Ενδιαφέρθηκε για την ανάπτυξη του εμπορίου και της γεωργίας.

  •            Σκέφτηκε να δημιουργήσει στη Δύση μια αυτοκρατορία, νικήθηκε όμως στην εκστρατεία που έκανε στην Ιταλία από τους Ρωμαίους.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου