Κυριακή, 30 Μαρτίου 2014

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΤΕΡΟΠΤΩΤΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΩΝ (ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ) - ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ                                       
ΓΛΩΣΣΑ
β’ Γυμνασίου


Να υπογραμμίσετε τους ετερόπτωτους προσδιορισμούς στις παρακάτω προτάσεις και να δηλώσετε το είδος τους :


 1. Οι νόμοι του Δράκοντος φοβεροί ησαν.

 1. Στέφανος δάφνης ην το έπαθλον τοις νικηταις.

 1. Η ζημία εστί δύο ταλάντων.

 1. Οι σώφρονες των πολιτων έλεγον τάδε.

 1. Μετά την εισβολήν των Πελοποννησίων μεγάλη μάχη εγένετο.

 1. Ο Σωκράτης ένοχος ασεβείας εγένετο.

 1. Η εκκλησία εψηφίσατο την οικοδόμησιν των τειχων.

 1. Η ψυχή του ανθρώπου αθάνατος εστί.

 1. Κρατήρ ηδέος οινου προσεφέρετο τοις θεοις.

 1. Παις τριων ετων ετελεύτησεν.

 1. Ουδέν θηρίον αγριώτερον ανθρώπου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου